HomeO PROIZVOĐAČU

Osnovna djelatnost kompanije ``ALFA-PLAM`` A.D. Vranje je proizvodnja grejnih tijela na pelet, čvrsto, tečno i gasovito gorivo, štednjaka na struju, kao i kombinaciju čvrsto gorivo-struja i struja-gas.

Po obimu proizvodnje, plasmanu i kvalitetu, ALFA-PLAM je vodeći proizvođač grejnih tijela u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi, a svrstava se i u red 5 najvećih u Evropi.

ALFA-PLAM svoju proizvodnju realizuje u 6 tehničko-tehnoloških celina, prema grupama proizvoda, a to su:

1. Peći, štednjaci i kotlovi na pelet

2. Štednjaci i peći na čvrsta goriva        

3. Kamini i peći na čvrsta goriva          

4. Peći na gas   

5. Štednjaci, peći i kamini za etažno grijanje            

6. Štednjaci i rešoi 

Ukupna godišnja proizvodnja iznosi preko 160.000 jedinica. Asortiman proizvodnje se permanentno proširuje u skladu sa potrebama tržišta, a u cilju povećanja kvaliteta izrade proizvoda uvode se nove tehnologije. Svi proizvodi posjeduju odgovarajuće domaće i inostrane ateste, čime u celini ispunjavaju stroge zahteve za plasman na tržište EU. 
Svoje proizvode ALFA-PLAM plasira na domaćem tržištu (oko 35%) i na tržištima Evrope (oko 65%). Osnovna izvozna tržišta su bivše jugoslovenske republike (BiH, Makedonija, Crna Gora, Slovenija i Hrvatska), zatim Nemačka, Italija, Austrija i Poljska.

Trenutno, ALFA-PLAM zapošljava oko 780 radnika!